Bả mía

Chúng tôi cung cấp bảmía dùng làm thức ăn gia súc; nguyên liệu trồng nấm hoặc làm chất đốt sinh học.
Tiêu chuẩn sản phẩm :
- Độ ẩm : 35-40% max
- Kích thước : 2-15mm
- Đóng gói : hàng xá hoặc ép khối