Bả mía lên men

Chúng tôi cung cấp bã mía lên men dùng làm thức ăm cho gia súc, ngyên liệu sản xuất phân hữu cơ
Tiêu chuẩn sản phẩm :
- Độ ẩm : 30-40% 
- Kích thước : 2-15mm
- Đóng gói: Hàng xá