Viên nén bả mía

Chúng tôi cung cấp viên nén bả mía dùng làm thức ăn gia súc hoặc làm chất đốt sinh học.
Tiêu chuẩn sản phẩm :

-          Độ ẩm: 15% max
-          Đường kínhr: 8 mm
-          Chiều dài: 1-5 cm
-          Tạp chất: 5 % Max
-          Hàm lượng tro: 2 %
-          Protein: 3.8 % Minimum
-          Fat: 1.2 % Minimum
-          Đóng gói: 500-700 kg/Jumbo

-          Calorie: 4500 – 4800 kcal/ kg